Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này khẳng định không có đảm bảo cho bất kỳ kết quả nào và kết quả sử dụng trên mỗi người dùng là khác nhau. Thông tin có trên trang web này không nhằm mục đích diễn giải bất kỳ lời hứa hoặc cam kết nào. Hakimian Global LLC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, do bất cẩn hoặc là hậu quả bất kỳ xảy ra có liên quan đến việc sử dụng hoặc sử dụng sai sản phẩm.